Historiaa

Osasto 223 perustettiin 18.4.1978

Toimi aikaisemmin talonrakennuspuolen osastossa omana työhuonekuntana.

-70 luvun lopulla ilmeni tarve perustaa oma osasto maa- ja vesirakennuskoneenkuljettajille.

Osaston tämänhetkinen jäsenmäärä on n. 200 henkilöä.